Μαγνητική μαστογραφία ή μαγνητική τομογραφία μαστού MRI

Η μαγνητική τομογραφία μαστού ή μαγνητική μαστογραφία είναι η μαγνητική απεικόνιση των μαστών που γίνεται με  το μαγνητικό τομογράφο.

Η μαγνητική μαστογραφία δείχνει με μεγάλη ευκρίνεια και ασφάλεια την ύπαρξη όγκων στο στήθος. Σε κάποιες περιπτώσεις η μαγνητική τομογραφία έχει εντοπίσει επιπλέον όγκους σε γυναίκες με καρκίνο, συγκριτικά με την απεικόνιση της απλής μαστογραφίας.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι μόνη της η μαγνητική δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την καλοήθεια ή κακοήθεια των όγκων που εντοπίζονται, ενώ η ακρίβεια της στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού δεν θεωρείται μεγαλύτερη από την ψηφιακή μαστογραφία.

μαγνητικη μαστογραφια σε μαγνητικο τομογραφο

η μαγνητική μαστογραφία γινεται με τον μαγνητικό τομογράφο

Η μαγνητική είναι χρήσιμη για εξέταση γυναικών με πυκνούς μαστούς που είναι δύσκολο να απεικονιστούν στην απλή μαστογραφία, καθώς μπορεί να φανεί πολυεστιακή νόσος.

Επιπλέον, η μαγνητική μαστογραφία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό κάποιων μορφών καρκίνου που είναι δύσκολο να  εκτιμηθούν με απλό μαστογραφικό έλεγχο, όπως το λοβιακό διηθητικό καρκίνωμα μαστού.

Η μαγνητική είναι επίσης προτεινόμενη εξέταση σε γυναίκες με ιστορικό καρκίνου ή μασχαλιαίων νόσων, καθώς και σε περιπτώσεις καρκίνων που εκδηλώνονται με εκκρίσεις από τη θηλή, καθώς πολλές φορές αυτού του τύπου οι καρκίνοι εμφανίζουν μεγάλη διασπορά στο μαστό, άρα και πολύ δύσκολο εντοπισμό.

Η μαγνητική τομογραφία γίνεται με την εισαγωγή της γυναίκας σε ύπτια θέση στο μαγνητικό τομογράφο και παραμένει μέσα στο μηχάνημα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση.

Ποια μειονεκτήματα έχει η μαγνητική μαστογραφία

  • Επειδή η γυναίκα πρέπει να παραμείνει στο εσωτερικό του μαγνητικού τομογράφου για αρκετά λεπτά, σε πολλές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί άρνηση των γυναικών να υποβληθούν σε αυτήν την εξέταση λόγω κλειστοφοβίας.
  • Η μαγνητική μαστογραφία γίνεται με ενδοφλέβια χορήγηση ειδικών σκιαγραφικών.
  • Το κόστος του μαγνητικού τομογράφου είναι εξαιρετικά μεγάλο, με αποτέλεσμα η μαγνητική μαστογραφία να γίνεται σε ελάχιστα ιατρικά κέντρα.
  • Η ακρίβεια της μαγνητικής μαστογραφίας στον εντοπισμό του καρκίνου του μαστού δεν θεωρείται υψηλότερη σε σχέση με την ψηφιακή μαστογραφία, που όμως υπερτερεί στην ευκολότερη διαδικασία και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος.

Online ραντεβού

Κλείστε ραντεβού για μαστογραφία στο Ιατρικό Κέντρο EmBIO