Είδη και στάδια καρκίνου του μαστού

Είδη καρκίνου μαστού

γυναίκα με καρκίνο μαστούΟ καρκίνος του μαστού αναπτύσσεται είτε στο επιθήλιο των τελικών πόρων του αδένα και ονομάζεται Πορογενής, είτε στο επιθήλιο των τελικών λόβιων του αδένα και ονομάζεται Λοβιακός.

Όταν ο καρκίνος διηθεί τη βασική μεμβράνη των πόρων και λόβιων του μαστικού αδένα ονομάζεται Διηθητικός καρκίνος.

Όταν περιορίζεται στο επιθήλιο χωρίς να διηθεί την βασική μεμβράνη των πόρων ονομάζεται πορογενές καρκίνωμα in situ (DCIS).

Όταν δεν διηθεί τη βασική μεμβράνη των λοβίων του μαστικού αδένα ονομάζεται λοβιακό καρκίνωμα in situ (LCIS). To DCIS θεωρείται προκαρκινωματώδης κατάσταση.

Αντίθετα, το LCIS δηλώνει ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου. Γι’ αυτό και στη σύγχρονη ιατρική ορολογία χαρακτηρίζεται ως λοβιακή ενδοεπιθηλιακή υπερπλασία (LIN)

Μερικοί καρκίνοι εμφανίζουν ιδιότυπο τρόπο ανάπτυξης και κυτταρική μορφολογία και αναγνωρίζονται ως «ειδικού τύπου» όπως: σωληνώδης, βλεννώδης, θηλώδης, μυελοειδής και ηθμοειδής.

Άλλοι τύποι καρκίνου δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και ονομάζονται «μη ειδικού τύπου» (NOS). Η ταξινόμηση αυτή έχει κλινική σημασία, καθώς κάποιοι τύποι καρκίνου εμφανίζουν καλύτερη πρόγνωση, διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά και διαφορετική συμπεριφορά.

Στάδια καρκίνου του μαστού και πρόγνωση

Ο διηθητικός καρκίνος του μαστού κατατάσσεται σε 4 στάδια με βάση το μέγεθός του και την επέκτασή του σε άλλα σημεία και όργανα του σώματος:

Στάδιο I: Ο καρκίνος περιορίζεται στον μαστό και το μέγεθός του δεν ξεπερνά τα 2 εκατοστά. Η πρόγνωση είναι εξαιρετική.

Στάδιο II: Ο καρκίνος είτε περιορίζεται στον μαστό και το μέγεθός του είναι από 2 έως 5εκ., είτε διηθεί και τους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης. Οι λεμφαδένες στο στάδιο αυτό είναι ψηλαφητοί και ευκίνητοι. Η πρόγνωση είναι καλή.

Στάδιο III: Ο καρκίνος στο μαστό μπορεί να έχει οποιοδήποτε μέγεθος και να διηθεί τους σύστοιχους λεμφαδένες της μασχάλης δημιουργώντας ένα σκληρό μη κινητό σύμπλεγμα που συμφύεται με τους γύρω ιστούς. Ακόμη μπορεί να διηθεί το δέρμα, το θωρακικό τοίχωμα ή τους λεμφαδένες της έσω μαστικής αρτηρίας. Η πρόγνωση είναι μέτρια.

Στάδιο IV:  Ο καρκίνος του μαστού έχει δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις. Η πρόγνωση είναι κακή.

Βαθμοί κακοήθειας καρκίνου μαστού

Ο καρκίνος του μαστού έχει βαθμονομηθεί με βάση τα κυτταρικά του χαρακτηριστικά σε τρεις βαθμούς κακοήθειας (grade):

  • grade I= χαμηλού βαθμού κακοήθειας
  • grade II= μέτριου βαθμού κακοήθειας
  • gradeIII= υψηλού βαθμού κακοήθειας.

Η βαθμονόμηση αυτή δηλώνει την επιθετικότητα του καρκίνου, την πιθανότητα υποτροπής και την πρόγνωση.

Το μέγεθος του όγκου, η παρουσία καρκινικών εμβόλων στα αγγεία που περιβάλλουν τον όγκο, η διήθηση των λεμφαγγείων και τα μη υγιή όρια εκτομής είναι ισχυροί δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες που προκύπτουν από την ιστολογική εξέταση του εξαιρεθέντος καρκίνου.

Η διήθηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων, η διήθηση του δέρματος του μαστού καθώς και η παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων είναι επίσης κακοί προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με αύξηση των υποτροπών, και με μικρότερη συνολική επιβίωση.

Ιστολογικοί προγνωστικοί παράγοντες καρκίνου του μαστού

Μοριακοί δείκτες που ανιχνεύονται στον καρκίνο, όπως οι:

  • οιστρογονικοί και προγεστερονικοί υποδοχείς ER, PR
  • ο αυξητικός επιδερμικός παράγοντας HER2
  • ο αυξητικός αγγειογενετικός παράγοντας EGFR
  • ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού ki67
  • ο κατασταλτικός του καρκίνου δείκτης p53

έχουν άμεση σχέση με τη συμπεριφορά του καρκίνου, την πιθανότητα μεταστατικής εξάπλωσης ή επανεμφάνισής του και τη συνολική επιβίωση. Επιπλέον, καθορίζουν τη θεραπευτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί, καθώς ανάλογα με το μοριακό προφίλ που εμφανίζει ο καρκίνος μαστού, είναι διαφορετική η φαρμακευτική θεραπεία που θα εφαρμοστεί.

Κλείστε ραντεβού για μαστογραφία στο Κέντρο Μαστογραφίας EmBIO.
Διαβάστε περισσότερα: